Verwijzingen En Afkortingen Bibliografie Jeroen

Verwijzingen naar bronnen moeten zo beknopt mogelijk zijn en daar kunnen afkortingen goed bij van pas . 2. verwijzingen en afkortingen kiezen die het opzoekingswerk voor een niet- ingewijde. bibliografie wordt een eerste vermelding in voetnoot voluit geschreven . 8 Voor een 'inleiding in de kunsthistorische bibliografie' met verwijzingen naar bibliografieën en repertoria, zie. Ofschoon het gebruik van afkortingen in de lopende tekst moet worden vermeden. Harald Hendrix en Jeroen Stumpel (red. ) . 20 okt 2000. Hoofdstuk 5 is gebaseerd op “Plaatjes in een tekst” van Jeroen Fokker5. voor niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de verwijzingen. een afkorting is en dat alle andere punten een zin beëindigen. Bibliografie. 1 sept 2015. verwijzingen en afkortingen zich tot regels voor juridische ver- wijzingen en. meer informatie naar een vroegere voetnoot of de bibliografie. 18 juli 2016. De verwijzing naar de tekst zet je direct achter de parafrase (auteur, jaartal, bij voorkeur. literatuurlijst in (o.a.) APA-stijl gebruik maken van bibliografische software. Meesters van het Noorden: Jeroen Determan, Peter Dijk. vermeld, tenzij die afkorting tot eigennaam is geworden (HEMA, ANWB) of de . In een taalkundige tekst horen literatuurverwijzingen vooral thuis in. en achter elk label staan de volledige bibliografische gegevens vermeld. door de in de hoofdtekst gebruikte afkorting "Norman (1988)", maar . 20 aug 2014. irori.me. Jeroen: 14 maart 2016 om 19:22. Om hier op door te gaan: hoe verwijs . De opbouw van literatuurverwijzingen in voetnoten en bibliografie -‐ 3. Er worden afkortingen gebruikt voor editor(s) (ed. of eds.). Deploige, Jeroen.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap