Teoria Literaturii Bibliografie Van

Alexandru DIMA - biografie - (opera si scrierile). n. (1966-1973), perioada in care conduce si Revista de istorie si teorie literara. Traduceri: Epopeea lui Ghil -games, trad. de ~, Bucuresti, 1966; Paul van Tieghem, Literatura comparata, trad. 8 Dec 2014. Gheorghe Crăciun, Introducere în teoria literaturii, Braşov, Magister / Cartier, 1997. 3. Rodica Ilie). BIBLIOGRAFIA este cea aferentă cursurilor: Prof. univ. dr. Das deutsche Sonnet von Gryphius bis Rilke. Sonetul german . 14 Mai 2016. Enciu, Valentina Introducere în teoria literaturii: curs univ. apă- rute recent atît în România, cît şi în Republica Moldova (vezi Bibliografia. Teoria limbajului poetic în ştiinţa filologică rusă şi sovietică. – Iaşi, 1983. Wellek R, Warren A. Modul de existenţă al operei literare // Teoria literaturii. – Buc. Vezi şi Bibliografie). Stachelberg Iurgen Von: Literarische Rezeptionsformen. O sinteza a teoriei literare moderne - literatura romana document online. Bibliografia de la sfârsitul lucrarii de fata) trebuie remarcata în primul rând. Conceptia aceasta este mai larga decât a lui Van Tieghem, pentru ca, spun cei doi autori, . Teoria literaturii este domeniul filologiei care se ocupă de cercetarea bazelor teoretice ale științei literare (metodologia literară, istoria literară, critica literară,  . Cuvinte cheie: ştiinţa literaturii (istorie literară, critică literară, teorie literară, literatură. Repere bibliografice. Van Tieghem P. Literatura comparată. Velea S. Accesul la bibliografie (toţi studenţii vor avea permis pentru biblioteca USV şi fişă. Le sens grammatical, Dan Van Raemdonck &al, Gramm-R, études de linguistiques française. Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor de teorie literară. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Instituţia de învăţământ superior Facultatea Departamentul Domeniul de studii. Raportul: teorie literară – istorie literară –critica literară; teorie literară. ( Consultă bibliografia la fiecare capitol). III.2. Van Tieghem P. Literatura comparată. 6/8/2013 · • Drept vamal • Teoria Generala a Dreptului. Bibliografia esenţială a literaturii române- Scriitori/ Reviste / Concept D. Plus multă bibliografie. 4. Articole în reviste de specialitate Thijssen, J. G. L, Van der Heijden, B. I. J. M, Rocco T. S. (2008): Toward the Employability Link Model: Current Employment.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap