Succesul Si Insuccesul Scholar Bibliografie Apa

Punctuaţiei, ci şi tipului de scris utilizat (ex. Romanian Journal of Applied Psychology), ca publicaţie apare în manuscrisele autorilor trimise spre publicare cu litere cursive (italic). Exemple de bibliografie: Carte – autor unic. Bogathy, Z. ( 2002). Conflicte în organizaţii. Timişoara: Editura Eurostampa. Carte – mai mulţi autori. 28 Apr 2015. Tutorial care cuprinde modele de citare în stilul bibliografic al Asociației Psihologice Americane (APA - stil folosit în redactarea lucrărilor din științele sociale). Găsiți câte un exemplu / model de citare pentru o carte, pentru un articol de revistă de specialitate, pentru lucrări cu mai mulți autori, pentru . Se evita pe cat de mult posibil naratiunea si stilul descriptiv. Consideratii generale privind limbajul stiintific in redactare. Stilul este clar si concis; se evita formulele bombastice, epitetele, metaforele. “Studiul. lui Rogers (1990), de o valoare stiintifica inestimabila, reprezinta un principal pilon epistemologic in demersul de .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap