Stellingen Proefschrift Geneeskunde Ingangexamen

Dinsdag. Geneeskunde en Diergeneeskunde. Woensdag. Stellingen maken geen deel uit van de promotie en het proefschrift. De Universiteit Utrecht en in. Direct na verzending van de brief aan de CPE geeft de promotor de promovendus schriftelijk toestemming om het proefschrift en de bijbehorende stellingen te . 1 Constituering en opbouw van de faculteit der geneeskunde. Over bleef de verklaring dat proefschrift en stellingen niet strijdig mochten zijn met God. examen-artsenstudie en een doctoraal-examen vrije studierichting' zou steunen. Het examen voor de graad van doctor in de wijsbegeerte bestaat uit de. onderzoek gebaseerd proefschrift en drie daaraan toegevoegde stellingen over . De toelating tot de verdediging en het publiceren van het proefschrift. afgelegd het afsluitend examen verbonden aan een opleiding als bedoeld in de wet, met. Het proefschrift en de eventueel daaraan toegevoegde stellingen worden. Groepen: stellingen die met het proefschrift te maken hadden en welke daar niks mee van doen hadden. dat een setje stellingen overbleef dat betrekking had op het proefschrift zelf, een setje dat sloeg op. 'examen' maar ook de promotor. 21 april 2016. Stellingen uit recente proefschriften. INTERVIEW. 6. Interne Geneeskunde, magazine voor de internist. examen te hebben afgelegd. Het proefschrift dient te voldoen aan de bij of krachtens dit reglement. Artikel 16. Stellingen Aan het proefschrift kan desgewenst een losse bijlage met . Aangezien daar geen examen kon worden afgelegd, deed hij zijn. 1864 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift getiteld: De melkbreuk. Op 22 mei 1867 promoveerde hij eveneens cum laude op stellingen tot doctor in de chirurgie.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap