Stellingen Behoren Bij Het Proefschrift

Stellingen behorend bij het proefschrift ‘Towards the end of global poverty’, Rutger van den Noort, 22 december 2011 1. Het mondiale armoedeprobleem. Stellingen behorend bij het proefschrift Tussen Techniek en Planning. De opkomst van het vak Verkeerskunde in Nederland 1950-1975 1. De Nederlandse Verkeerskunde is een vak. (dit proefschrift) 2. Vakvorming in de Nederlandse Verkeerskunde vond plaats tussen 1960 en 1975. (dit proefschrift) 3. Stellingen behorend(e) bij het proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith – Lendering 1. Externaliserend gedrag tijdens de vroege adolescentie verhoogt de kans op cannabisgebruik tijdens de latere adolescentie; maar cannabisgebruik tijdens deze. Stellingen behorende bij het proefschrift Redesigning home care From a bureaucratic to a socio‐technical type of provider organisation. Stellingen behorend bij het proefschrift van. in Nederland tot het protestantisme behoren. terecht stelt dat bij de eerste bevestiging, die zowel. Stellingen behorend bij het proefschrift “Modeling and Validating Distributed Embedded Real-Time Control Systems” Marcel Henri Gerard Verhoef. Stellingen behorend bij het proefschrift van Hanneke Schaap-Jonker Before the face of God An interdisciplinary study of the meaning of the sermon. Stellingen behorende bij het proefschrift van Maayke Sluman A Life Less Ordinary Socio-economic Aspects of Adult Congenital Heart Disease 1. Volwassenen. Stellingen behorende bij het proefschrift ‘Koolstofuitwisseling in West-Siberische hoogveengebieden en gevolg voor het broeikaseffect: Een ruimtelijk. Naast het proefschrift verdedig je ook twee bijgevoegde stellingen die niet behoren tot het domein van het doctoraat; één mag betrekking hebben op een onderwerp van algemene humane cultuur. In overleg met je promotor leg je daartoe een lijst van vier bijgevoegde stellingen voor aan de examencommissie op de . Stellingen behorende bij het proefschrift Moving forward in nursing home practice Supporting nursing staff in implementing innovations Nienke Kuk. Stellingen bij een proefschrift zijn een aantal beweringen, door de promovendus gedaan, die meestal op een los vel bij het proefschrift worden geleverd en die de promovendus tijdens de promotieplechtigheid wil verdedigen tegen de opponenten. Een aantal ervan heeft betrekking op het wetenschappelijke werk waarvan . Stellingen behorende bij het proefschrift van C.M. van Esch: Gedragsdeskundigen in strafzaken. 12. In sommige strafzaken waarin gedragsdeskundig onderzoek. Stellingen horende bij het proefschrift Physician job satisfaction in the Netherlands A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians. Stellingen behorend bij het proefschrift. Molecular genetics and characterization of the extracellular matrix of myxoid tumours of soft tissue. Stellingen. behorende bij het proefschrift. maar ook dat deze teksten behoren tot het genre van de epideiktische retorica. Stellingen die behoren bij het proefschrift: Van voorouderschrijn tot souvenir. Huissymboliek in de Indonesische archipel 1. Het symbolische potentieel van het huis komt pas in samenhang met de totale gebouwde omgeving volledig tot zijn recht. 2. De relatie met de voorouders is van cruciale betekenis voor de centrale. De stellingen die behoren bij het proefschrift zijn hierna opgenomen. Het volledige proefschrift met de bijlagen is te raadplegen op www. De traditie wil dat deze stellingen betrekking hebben op de kern van het proefschrift. op één van de stellingen die bij het proefschrift behoren. Stellingen behorend bij het proefschrift. Long-term follow-up of children treated with neonatal extracorporeal membrane oxygenation: neuropsychological. Stellingen. Behoren bij het proefschrift. Morphology and protein production in Aspergillus niger. 1. A potential role of acetylation in the endoplasmic reticulum as part of a quality control mechanism in Aspergillus niger and possibly also other filamentous fungi opens new opportunities to understand and thus improve  . By Gerrit Muller Buskerud University College Abstract This document contains the statements belonging to the PhD thesis CAFCR: A Multi-view Method for. Artikel 8. De krachtens artikel 2, eerste lid, aan het proefschrift toe te voegen stellingen behoort de promovendus eerst aan zijn promotor voor te leggen, waarna deze hem kan verwijzen naar andere hoogleraren, lectoren of gepromoveerde deskundigen aan wie hij de afzonderlijke stellingen dient voor te leggen. Stellingen bij mijn proefschrift. Toepassing van de 'pull' methoden uit het Toyota Productie Systeem leidt tot kortere toegangstijden voor poliklinieken. Stellingen behorende bij het proefschrift Improving Product Development Projects by Matching Product Architecture and Organization Bas Oosterman 18.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap