Stare Zamczysko Johanna Spyri Bibliografie

Johanna Louise Spyri was a Swiss-born author of novels, notably children's stories, and is best known for her book Heidi. Born in Hirzel, a rural area in the . Książka opowiada o piątce dzieci pewnej wdowy Brunonie, Salome (zwanej Meą ), Karolu, Lippo i Mezlim. Ich matka, pani Bergamann, jest wdową, ale .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap