Sra Cursussen 2013 Nba

2013-06-08 · irori.me. Skip navigation Sign in. Per 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de. Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Van het Besluit accountantsopleiding 2013 nader verwoord. Dit ligt anders bij de eerste voorwaarde. Het. dat SRA net als de NBA als taak en uit. Uiterlijk 2018 willen de NBA en de SRA de bevindingen van hun kwaliteitstoetsingen gezamenlijk presenteren. Bijvoorbeeld in 2013. Voor u ziet u het NBA-Jaaroverzicht 2013 met daarin. In 2013 heeft NBA Opleidingen 128 incompany opleidingen verzorgd en 236 reguliere cursussen. NBA-VRC. 05 mei 2013. SRA congres groot succes; 20 oktober 2010. Artikel PIV bulletin; 21 september 2010. Aanmelding vindt plaats via email aan het secretariaat van de SRA. NBA Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt het …. In 2013 heeft NBA Opleidingen 128 incompany opleidingen verzorgd en 236 reguliere cursussen. NBA-VRC Opleidingen organiseerde 18 incompany opleidingen en 217. Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief. Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Thema-avond 1 i.s.m. SV Check en SRA - 2015; NBA Accountantsdag - 2015; Aftertentamenborrel 1 - 2015. 2013; Weten wat Pro Memorie voor …. De NBA en de SRA vastgelegd in convenanten.2 In deze convenanten zijn afspraken. dertig NBA-kantoren in de eerste helft van 2013 en twintig SRA-kantoren in de. Juli 2013 – april 2017 (3 jaar 10 maanden). Cursussen. Bakkerij Broekmans. NBA Productkennis brood en banket NBA Productkennis brood en banket. Nieuws 08 juli 2013 SRA niet blij met nieuwe onafhankelijkheidsverordening NBA. Leestijd van. zo legde NBA-voorzitter Huub Wieleman uit in het FD. Alle cursussen Communicatie. Die heeft de toetsing van de kantoren gedeeltelijk uitbesteed aan de NBA en SRA via afzonderlijke. Bijvoorbeeld in 2013. Cursussen, seminars, e.d. In een ongedateerd bericht laat accountantsorganisatie NBA weten dat de NBA Signaleringsraad heeft besloten de trustkantoren sector als. Jaarlijks een ruim aanbod aan vaktechnische cursussen, waaronder cursussen op het gebied van fiscale en juridische zaken. Wij zijn aangesloten bij SRA, NBA en RB. View sra.nl,SRA is een. 4 juli 2016 Juli 2013 sprak SRA met de. De eed werd afgenomen door NBA-bestuurslid en adviseur van het SRA. Er zijn drie verplichte cursussen. Daarom hoef je als je na het studiejaar 2012-2013 het vak Audit & Assurance II of Audit. NBA Opleidingen; SRA; BDO. Het zijn onder meer de SRA en Novak die hier bij de NBA op aangedrongen hebben. De beroepsorganisatie is hierin meegegaan. KORTING VAN 25% OP CURSUSSEN. Jaarlijks een ruim aanbod aan vaktechnische cursussen, waaronder cursussen op het gebied van fiscale en juridische zaken. Wij zijn aangesloten bij SRA, NBA en RB. Let op: De cursussen van NBA Opleidingen zijn vrij van btw. Ga hier direct naar de open inschrijvingen van NBA Opleidingen. Novak Opleidingen. Sinds 2013 is hij tevens annotator voor het BNB. Egelie verzorgt regelmatig cursussen binnen en buiten de Belastingdienst. de SRA en de NBA. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van. Opzetten en presenteren van cursussen vaktechniek. (SRA 2012) Leiding geven. vennootschaps-, inkomsten-, omzet-, overdrachts-, schenk- en erfbelasting (RB 2013. Alle onderstaande cursussen worden aangeboden door SRA-Educatie en zijn geaccrediteerd door de NBA. Zeg wat je ziet. De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft. SRA-HUISSTIJL HANDBOEK 2014. CURSUSSEN: irori.me SRA-Cursussen Controle: december 2013 - januari 2014: Aanbod cursussen Controel. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA hun bedrijfsvoering. Verantwoordelijk voor alle cursussen en seminars. August 2013 – July 2015. Dit is een overzicht van alle cursussen van NBA Opleidingen. Inhouse cursussen; Blog. meer in dat de AFM bij de naleving van de Wta rekening dient te houden met de uitkomsten van de beoordeling door de NBA en de SRA. 20 jaar praktijk cursussen voor de accountant en fiscalist. SRA. NBA. Disclaimer. NOVAK.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap