Slavomil Vencl Bibliografie Dejin

14. březen 2011. Časopis se zaměřuje na prehistorii a starší dějiny člověka, proměny kultury a. Tehdejší skutečný redaktor, Slavomil Vencl, touto úlitbou časopis ušetřil. a registrován v bibliografických databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO. Dějiny dopravy - Česko · Měna · Dějiny dopravy. Peníze v moderních českých dějinách. Publikace obsahující 75 portrétů významných osobností českých dějin. Vencl - Slavomil Vencl · Venclík - Vladimír Venclík · Vendel - Štefan Vendel . Aut.]: Vencl, Slavomil - Fridrich, Jan. [Aut.]. Bibliografie doc. PhDr. Systematika: přehledná zpracování (tematicky); dějiny archeologie; české země v pravěku. The Prehistory of Bohemia 1: The Paleolithic and Mesolithic. 2013, S. Vencl. Editor: Slavomil Vencl. více · Bojná: nové nálezy z počiatkov slovenských dejín. BIBLIOGRAFIE VLADIMÍRA PODBORSKÉHO. ZA LÉTA 2003–. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Slavomil Vencl a kol, Nejstarší osídlení jižních Čech. Narozen 18. 10. 1936 v Dlouhé Třebové. doc, PhDr, CSc, pracovník Archeologického ústavu Československé akademie věd. Práce z oboru, publikovány též . Slavomil Vencl, DrSc, (narozen 18. října 1936 v Dlouhé Třebové) je český. Bibliografie prací Sl.Vencla in: Archeologické rozhledy 49, 1997, s.166–175 a . 20. únor 2009. Podle Slavomila Vencla, editora tohoto svazku, je to logické, protože o nejstarších obdobích máme relativně málo informací. "O svých rodičích . Bibliografické údaje. Název: Česká příležitostná grafika; Autor: Vencl, Slavomil; Nakladatel: Nová tiskárna Pelhřimov; EAN: 9788074151163; ISBN: .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap