Slavomil Vencl Bibliografie Betoven

VELVARSKÝ Bohuslav, VENCL Slavomil, VENCLÍK Vlastimil, VENCLOVSKÝ František, VENCOVSKÁ Marta, VENCOVSKÝ Eugen, VENCOVSKÝ František, . 1. prosinec 2016. Bližší viz v bibliografii Emila Juliše. 2000 – Vencl, Slavomil: České exlibirs ( Czech Bookplate / Tschechisches Exlibirs). Praha, Hollar, 2000 . Slavomil Vencl, DrSc, (narozen 18. října 1936 v Dlouhé Třebové) je český. Bibliografie prací Sl.Vencla in: Archeologické rozhledy 49, 1997, s.166–175 a . Narozen 18. 10. 1936 v Dlouhé Třebové. doc, PhDr, CSc, pracovník Archeologického ústavu Československé akademie věd. Práce z oboru, publikovány též . Baum Jiří · Baur Wolfgang · Beaumont Mike · Bednářová Jitka · Bedouelle Guy · Bedřich Martin · Beethoven Ludvig van · Begelman Mitchell · Beinert Wolfgang . Tisíce digitalizovaných knih a periodik z českých knihoven na jednom místě. Stíny hlubin: skutečný příběh potápěčů, díky nimž se podařilo objasnit několik záhad z druhé světové války. Kurson, Robert. 2007 . Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla. [Red.]: Neustupný, Evžen.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap