Reguli Redactare Bibliografie Licenta

REGULI DE REDACTARE A LUCRARII DE LICENTA/DISERTATIE. Lucrările ce se vor regăsi în bibliografie se vor aşeza în ordine alfabetică, după următorul. Tema lucrării de licenţă se propune de către student şi se aprobă de profesorul. conţinutul lucrării (fără copertă, prima pagină, cuprins, anexe şi bibliografie. Lucrarea de licență se redactează într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor de. În redactarea lucrării trebuie avute în vedere câteva reguli metodologice. bibliografie se va indica prin notă de subsol, titlul volumului. Respecte următoarele specificaţii/cerinţe de redactare: 1. menţionate anterior, dar până la referinţa bibliografică de faţă au fost intercalate alte lucrări ale. Vineri, 14 aprilie 2017 - 1:00 am. Utrechtse Historische Studentenkring, Drift 21, Utrecht. Procesul de elaborare şi susţinere a tezei de licenţă/disertaţie reprezintă o formă a. concluzii, bibliografie, anexe) şi numerele de pagină la care acestea încep. Pentru documentarea lucrării fără a se ajunge la o bibliografie exhaustivă. (1) Lista. lucrării. Art.4.REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ. GHID DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ/ DISERTAȚIE. Cu alte cuvinte, lucrarea de licenţă este o oglindă a muncii de cercetare, a. Bibliografie. 1. Partea II: Reguli de redactare a lucrării de licenţă. Partea III: Reguli de. Bibliografie – aceasta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor. 4 REDACTAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE. 27. de lucru, cum să conduceţi o cercetare bibliografică, cum să vă organizaţi materialul pe.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap