Regels Opstellen Bibliografie Interviu

19 aug 2014. Volgens de APA-regels vermeld je een bron verkort in de tekst en zet je de volledige verwijzing in de literatuurlijst. 20 aug 2014. Volgens de APA-regels zet je citaten tussen aanhalingstekens en zet je er de auteur, het. Ik wil graag een stuk van een interview citeren. 20 aug 2014. De literatuurlijst sorteer je op alfabetische volgorde. Je gaat uit van de achternaam van de eerste auteur van een bron. De eerste auteur is de . Dan kan je niet alles zomaar overnemen, maar zal je je aan de regels van de Voorschr. citaten en parafrases verwerkt en hoe je een goede bibliografie maakt. Het is een interview over leerlingen met hoogbegaafdheid, geschreven door . 19 aug 2014. De APA heeft regels opgesteld over hoe je de bronnen die je in je. Een bibliografie is namelijk niet hetzelfde als een literatuurlijst. Hoi Suzan, de APA -stijl schrijft voor dat je uitgaat van de schrijver van het interview. 27 juni 2014. Bij de opmaak van een APA literatuurlijst dient de eerste regel van een. irori.me irori.me In de bibliografie en bij het citeren/parafraseren een onderscheid met een kleine letter. Gebruik de volgende regels voor de titelbeschrijving van diverse soorten werken waarnaar verwezen. Persoonlijke communicatie (e-mail, interview. 14 sept 2015. Voorbeeld: Verwijzen naar interview in de bijlagen. In dit geval volg je de normale regels die gelden voor het parafraseren of citeren uit een . 4 sept 2015. Hoi Suzan, daarvoor gelden dezelfde regels als die we hierboven hebben beschreven. powerpoint (die een contactpersoon waarmee ik een interview heb. Maak ik een aparte soort bibliografie voor mijn afbeeldingen.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap