Recensie Boek De Wertheim'S Covington

9 mei 2013. Veertig jaar later, in 1978, publiceert ze haar eerste boek. volgens een recensie too delicately detailed is, te subtiel, terwijl het voor een literair. Moritz en Hannchen Wertheim zijn er trots op dat ze zijn ontsnapt uit het getto. De familie Wertheim doorleeft in het boek twee wereldoorlogen en. Krielaars meent in zijn recensie dat zoals hij het zelf zegt: β€œEn dan zijn er nog deΒ . 18 mei 2013. De schrijfster heeft haar vier generaties omspannende boek gedistilleerd. Moritz Wertheim drijft anno 1913 een winstgevende stoffenhandel.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap