Proefschrift Universiteit Leiden Bibliotheek

Proefschrift Universiteit Leiden. Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands. Onderwerpen: 1. sociale psychologie. 2. rechtvaardigheid. 3. Vanaf deze site zijn meer dan 10.000 Nederlandse proefschriften van alle Nederlandse universiteiten te raadplegen. Voor het vullen van de database zijn in Leiden elektronische proefschriften 'geoogst' uit het repositorium van de Universiteit Leiden onderhouden bij Universiteitsbibliotheek. De Leidse bijdrage betreft . Bureau Pedel. Het is de Pedel van de universiteit die namens het College voor Promoties de afspraak maakt voor de datum van promotie. Ook voor andere zaken. De Universiteit Leiden is een internationaal geörienteerde universiteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs voor goede en gemotiveerde studenten, dat. Proefschrift Leiden. Proefschrift. Historische Bibliotheek van Godsdienstwetenschappen. xK 9391 x 20. Proefschrift aan de Universiteit van Leiden xB 1169 x 75.00. In de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn meer dan een half miljoen proefschriften aanwezig. Deze proefschriften komen deels van Nederlandse universiteiten, deels van vele buitenlandse universiteiten (vooral uit Frankrijk en Duitsland). Er zijn er honderden bij die meer dan vier eeuwen oud zijn. Het aantal in Leiden . The thesis describes the history, rituals and material culture of masonic lodges in the Netherlands and its trade posts in India, Ceylon, The Dutch East Indies, China. Proefschrift Leiden. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Microfilm. Proefschrift Leiden. Microfilm. Koninklijke Bibliotheek. De Universiteitsbibliotheek Leiden (Latijnse naam: Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae; Engelse naam: Leiden University Library) is de bibliotheek van de Universiteit Leiden. De bibliotheek maakt via de Catalogus en het Leids Repositorium alle proefschriften digitaal beschikbaar volgens het open- accessprincipe. Een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift wordt hieronder. hij het proefschrift op een door de bibliothecaris van de universiteit nader te bepalen wijze in elektronische vorm aan bij de Universiteitsbibliotheek te behoeve van . De Radboud Repository is een databank met wetenschappelijke publicaties en onderzoeksdata van de Radboud Universiteit. Hierin vindt u de volledige teksten van. Verschenen 2003 ISBN 9044113674 Kenmerken 305 pagina's, 24 cm, ill Aantekening Proefschrift Universiteit Leiden Auteursnaam op omslag: M.H. van Binsbergen. Aanwinsten bibliotheek NHA Haarlemse honkbalweken: een groot. p: ill; 23 cm. - Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden. - Met lit. opg. Q Universiteit Leiden CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG. Proefschrift Universiteit Twente. de graad van doctor aan de Universiteit Twente. Over de bibliotheek. Proefschriften Universiteit Utrecht. op onderwerp, eventueel in combinatie met het woord proefschrift. Niet gevonden. Bibliotheek; nl en. Op 23 juni 2009 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift "Aftrekbeperkingen van de. Werken bij de Universiteit Leiden. Aanwinsten Juridische bibliotheek maart 2007 1 AANWINSTENLIJST JURIDISCHE BIBLIOTHEEK MAART 2007 ALGEMEEN. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Proefschrift aanleveren. Informatie over het aanleveren van uw proefschrift. Promotiereglement. Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft in 2006 besloten dat het verplicht is voor de promovendus om zijn/haar proefschrift beschikbaar te stellen via het Leids Repositorium. Hiervoor moet de promovendus . Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1906 volksbibliotheken openbare leeszalen en bibliotheken eenzijdig samengesteld. de openbare bibliotheek op aarde. Bibliotheek. Zoeken in. (Universiteit van Amsterdam) en. bij de tweede zoekregel voor Onderwerp als u proefschriften over een bepaald onderwerp zoekt of Auteur. Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1906 volksbibliotheken openbare leeszalen en bibliotheken eenzijdig samengesteld. De openbare bibliotheek in de analoge wereld. Persbericht Universiteit Leiden. Dit staat in het proefschrift van Tanneke Schoonheim, die a.s. woensdag 20 oktober promoveert aan de Universiteit Leiden.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap