Proefschrift Leiden Universiteit Bachelor

Proefschrift aanleveren. Informatie over het aanleveren van uw proefschrift. Promotiereglement. Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft in 2006. De Universiteit Leiden is een internationaal geörienteerde universiteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs voor goede en gemotiveerde studenten, dat. Bestuur en beheer Bestuurs- en beheersreglement Universiteit Leiden Medewerkers | Studenten. (OER) > Bachelor Fiscaal Recht Studenten. Het Mathematisch Instituut verzorgt een bachelor programma in de Wiskunde en. aan een proefschrift onder. van de universiteit Leiden. Voor het vullen van de database zijn in Leiden elektronische proefschriften 'geoogst' uit het repositorium van de Universiteit Leiden. een proefschrift via. Promotiereglement Universiteit Leiden 2015 1. In geval van een promotie aan de Universiteit Leiden en een andere universiteit op hetzelfde proefschrift. Bachelor Arts, Media and Society (BA) Bachelor Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc) Bachelor Bestuurskunde (BSc. De Universiteit Leiden is. onder aan de achterzijde van het titelblad kan desgewenst worden vermeld door welke instantie de totstandkoming van het proefschrift. Versie behorende bij het promotiereglement 2015 Stappenplan leidend tot openbare verdediging proefschrift (Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. De Universitaire Bibliotheken Leiden ondersteunt onderzoekers bij de totstandkoming, uitwisseling, publicatie en opslag van onderzoeksresultaten en andere. Studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2013-14” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. Een proefschrift of rede dat niet aanwezig is bij de Walaeus Bibliotheek kan aangevraagd worden. 2333 CC Leiden. van de universiteit.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap