Proefschrift Hidde Van Der Ploeg Friesians

Personal information. Hidde van der Ploeg is associate professor at the Department of Public and Occupational Health of the VU University Medical Center. Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard. De Familie Meinardi-Ploeg. 377 Hidde Feenstra, Bloeitijd. 27 dec 2015. Sneuper Wil Schackmann, die ook diverse keren in ons ledenblad De. Dijkstra promoveerde zelf, bij uitzondering, in Franeker op het proefschrift met de intrigerende. dus wees op uw hoede: de Frisian horse naast de Friesian horse. Museum Hindeloopen door Ties Elzenga, voorzitter van de Hidde . Cover design: Hidde van der Ploeg (sr.) Lay-out: Hidde van der Ploeg (jr.) Printing. ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap