Poluarea Apelor Subterane Bibliografie Rezidentiat

Poluarea apei. Criterii de Performanţă: ▫ Identificarea surselor de poluare a apelor. ▫ Identificarea agenţilor poluanţi ai apelor. ▫ Interpretarea modului de dispersie a poluanţilor apelor. ▫ Evaluarea impactului poluării. de suprafata sau prin percolare, in apele subterane, aplicarea de pesticide si ingrasaminte minerale. NOUA DIRECTIVĂ A APELOR SUBTERANE – CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV AL UNIUNII EUROPENE. O fișă bibliografică figurează la sfârșitul prezentei publicaţii. Luxemburg. specificaţii tehnice suplimentare (Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării și a deterioră- rii. Scheme de captare şi reîncărcare artificială a apelor subterane în care volumul anual de apă captată. estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apă, aer şi sol, zgomot, vibraţii. Investigaţii detaliate a sitului, precum şi studii bibliografice aprofundate pentru a determina nivelul sau. Îmbunătăţire a Planului de Management al Spaţiului. Hidrografic. Capitolul 13. Probleme şi incertitudini. Capitolul 14. Concluzii. Bibliografie. Anexe. 12 Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor în spaţiul hidrografic Prut-. Bârlad. 2 Reţeaua de monitorizare a apelor subterane din spaţiul hidrografic Prut.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap