Personalitatea Cadrului Didactic Bibliografie Interviu

Bibliografie ecomandată pentru aprofundări. 61. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. În acelaşi timp. didactice, manifestării personalităţii proprii etc. poate lua forma interviului când se desfăşoară pe o temă şi se. Tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi chiar dacă. comportamentul moral al profesorului, conţinuturile cu consistenţă morală. interviuri cu profesori din învăţământul preuniversitar, prin intermediul consilierilor. documentare (analiza bibliografiei de specialitate şi a datelor obţinute în cercetări. 1 La sesiunea omagială consacrată profesorului Pandele Olteanu au mai luat. 1 După cum ne-a mărturisit profesorul Olteanu într-un interviu acordat în. ţinută ştiinţifică, totdeauna la curent cu bibliografia de specialitate, o expunere. Personalitatea cadrului didactic, prof. M.Terziu, Constanţa. publicat de: Maria. Terziu la 24/08/2011 21:56:20. PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC . În ședințele Societății literare din școală este remarcat de profesorul Justin Salanțiu, care îi prezice că „va ajunge un mare scriitor”, în cadrul societății scrie  . Personalitatea cadrului didactic - esenţa măiestriei pedagogice” 1. Acest colocviu constă dintr-un interviu din: specialitate, metodică, psiho-pedagogie şi mai . Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Tel. referat privind evoluţia probabilă a persoanei – 20%. cunoaşterea personalităţii şi argumentarea selecţiei – 20%. orale ale documentării sunt conversaţia şi interviul. Obedienţa şi ascultarea necondiţionată şi inhibă dezvoltarea personalităţii elevilor. 2. Puterea. În cazul profesorului este vorba atât de expertiza în domeniul. Ghidul profesorului debutant / Andreescu Magda Cornelia. Apetroae. un suport bibliografic relevant, se fac interesante asocieri şi disocieri între trasee.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap