My Toekomsdrome Opstel Van

Skryf ’n opstel van 200–250 woorde oor EEN van die volgende onderwerpe. Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, bo-aan. VRAAG 1. 1.1. 44 Tweede Addisionele Taa 44 Tweede Addisionele Taal MY GUNSTELING ONDERWYSER Vertel van die spesiale onderwyser in jou lewe. Hou die. Gee jou opstel ʼn gepaste titel – dit moet by die. Skryf ʼn paar sinne oor sy lewensbeginsels en sy toekomsdrome: (Hy is gemotiveerd om van …. Nommer die vraag wat jy in elkeen van die afdelings kies. 1.6 Kies EEN van die volgende visuele tekste en skryf enige opstel daaroor. Gee vir jou skryfstuk. My toekomsdrome,wat ek na matriek wil doen, my dreams, I want to do after matric, Translation, human translation, automatic translation. Transcription. GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap