Musata Bocos Bibliografie Vasile

CUPRINS: FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE, Muşata Bocoş; CERCETAREA PEDAGOGICĂ - PREMISĂ A PERFECŢIONĂRII ŞI CREATIVITĂŢII . Colecţia DIDACTICA Coperta: Liliana BOLBOACĂ Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale Didactica modernă / Muşata Bocoş, Vasile Chiş, luliu Ferenczi, Miron lonescu, Voicu Lăscuş, Vasile Preda, loan Radu; coord. Bibliografie. Carti de psihologie. 1996; Păun, E, Potolea, D, 2002; Cucoş, C, 2002; Bocoş, Muşata, 2002; Noveanu, E. Potolea, D, 2007. şcolar şi aproape exhaustivă prin bibliografie. Vasile Cârlova s-a născut la 4 februarie 1809 la Buzău, ca fiu al medelnicerului Ioniță Cârlova, fost ispravnic de Buzău, descendent al unei familii de boiernași  . TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE. Bocoş, M. (2007), Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Ionescu, M. (2007), Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, „Vasile Goldiş” University Press, Arad. Muşata BOCOŞ. 22 Mar 2010. Chis Vasile, Bocos-Bintintan Musata Dacia, Ionescu Miron, Dumitru Salade - Promotor al. Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS. 1. Coordonată. de Muşata. Bocoş. Editura Paralela 45 este recunoscută de. Consiliul Naţional al Cercetării. Muşata BOCOŞ. Vasile. CHIŞ. Muşata BOCOŞ. (coordonatori). Capitolul V Capitolul VI Capitolul IX Capitolul XII. Bibliografie. Nume / Prenume Bocoş-Binţinţan Muşata-Dacia. Vasile Chiş, Conf. dr. Muşata. Bocoş, Conf. dr. Adriana Barna (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale . Autori: Musata-Dacia BOCOS; Vasile CHIS. Domeniu: Educațional. Colecție: GHIDUL PROFESORULUI. Dată apariție: 2014-10-15. Nr. pagini: 384. Format .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap