Motorul Stirling Bibliografie Rezidentiat

Primele motoare Stirling moderne, destinate antrenării unor generatoare electrice. Utilizând materialele şi tehnologiile de. Dacă un motor Stirling este antrenat din exterior în acelaşi sens de rotaţie, atunci el transmite căldură. Bibliografie. Free Piston Stirling Cycle Engines. Springer-Verlag. ISBN 0-387-15495-7; en Hargreaves, C. M. (1991). The Philips Stirling Engine.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap