Model Bibliografie Licenta Dreptul

4 este prezentat un model al unei pagini din lucrarea de licenţă. A. Textul lucrării. urmat de indicarea, în notă de subsol, a sursei bibliografice. Citatele nu se . Teza de licenţă/disertaţie este o lucrare creativă, care are drept obiectiv demonstrarea. Bibliografia reprezintă un element structural obligatoriu al tezei de. 19 Dec 2013. Îndrumarul a fost realizat pentru disciplinele Drept penal. va trebui să argumenteze propunerea, să prezinte un proiect de plan şi o bibliografie selectivă. II. 4 este prezentat un model al unei pagini din lucrarea de licenţă. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE. 1. GHID DE. Bibliografia lucrării (a se vedea modelul anexat). II. Lucrarea de licenţă/ disertaţie reprezintă o lucrare scrisă, care se redactează de către student/ masterand, sub. Depunerea cererii (vezi modelul). 3. Documentarea în vederea realizării lucrării de licenţă/disertaţie. 6. afirmă originalitatea acesteia (are drept scop combaterea plagiatului). 5. Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat, în ordinea. Bibliografie. Pagina de titlu conţine numele lucrării de licenţă, numele autorului şi al. Însă dacă acest răspuns aparţine unui model al unui proces fizic, se va. prezentându-le drept creații personale; a comite un furt literar, artistic sau. Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti. Nicolae Titulescu. LICENTA / MASTER. Facultatea De. Examenul de finalizare a studiilor (Licenta / Disertatie) ro . Anexa nr. 5. Structura bibliografiei. Model. Sancţiunile în dreptul penal, Tipografia. Universităţii. drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008. 4 este prezentat un model al unei pagini din lucrarea de licenţă. A. Textul lucrării. urmat de indicarea, în notă de subsol, a sursei bibliografice. Textele de lege .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap