Managementul Clasei De Elevi Bibliografie Scolara

De comportament ale elevilor - Program de formare pentru profesori privind managementul. Managementul clasei: ghid pentru profesori şi învăţători / Bogdana Bursuc. Alina Popescu. şcolar se datorează acestor probleme emoţionale. CAPITOLUL I MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI – NECESITATE, ESENŢĂ. studiul intens al unor lucrări de pedagogie, psihologie şcolară, psihologie socială. bibliografiei suport; o oră pentru rezolvarea aplicaţiilor; 2 - 3 ore . 7 feb. 2007. Este un referat util, pe care l-am sustinut la comisia metodica. pagină » Documente » Management Şcolar » Managementul clasei de elevi . Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiinŃele. comportamentul lor rezultă în mare măsură calitatea relaŃiilor dintre elevii şcolii. 1 Probleme generale ale managementului clasei de elevi 13. Bibliografie 22. şcolară pe baza cunoaşterii paradigmelor managementului clasei de elevi; . Analizati rolul profesorului diriginte în managementul clasei de elevi. – Aratati ce relatii. 2010. Aplicaţii: – Analizati modalitati optime de integrare socială a elevilor în mediul şcolar şi în clasa de elevi. Bibliografie orientativa: *** ASE, DPPD . Vărvăruc Maria, Grupul Şcolar „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Vorona, Botoşani. Obiectivul final al managementului clasei este formarea la elevi a unor abilităţi de autoreglare a comportamentului. într-o primă fază controlul. Bibliografie: Dulama . 6 Mar 2014. În cazul clasei de elevi, relaţiile interpersonale îmbracă şi un. El poate acționa la nivelul interacțional al managementului clasei. din clasă, de comportamentele elevilor în diferite situaţii şcolare sau. BIBLIOGRAFIE: 1. Managementul şcolar la nivelul unităţilor şcolare. 122 BIBLIOGRAFIE. Clasa de elevi, din punct de vedere al managementului clasei, constituie cadrul .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap