Managementul Clasei De Elevi Bibliografie Dejin

Bibliografie orientativa: *** ASE, DPPD – Managementul grupului educat, Editura ASE, Bucureşti, 2006. Allan Pease – Limbajul trupului- cum pot fi citite gândurile altora din gesturile lor, Bucureşti, Editura Polimark, 1993. Iucu, R. – Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Iaşi, Editura Polirom, 2003. Bibliografie 22. 2 Dimensiunile managementului clasei de elevi: 23. Obiectivele Unităţii de învăţare 2 24. 2.1. Dimensiunea ergonomică 24. 2.1.1 Dispunerea mobilierului în sala de clasă 25. 2.1.2 Vizibilitatea 26. 2.1.3 Amenajarea sălii de clasă 27. 2.2. Dimensiunea psihologică 28. 2.2.1 Capacitatea de învăţare a elevilor . Activ al managementului social, ca un instrument de intervenţie socială, deschis dinamicii şi schimbării sociale. proveniență; elevii din clasa a III/a consumă în mai mare măsură produsele, comparativ cu cei din clasa a IV-a. dintre ei servesc micul dejun acasă, produsele sunt preluate zilnic de 81%. 6. Comportamentul . DefiniŃie. Necesitate. Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiinŃele. educaŃiei care studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare- învăŃare-evaluare . După ce a absolvit Eureka în 1932, Reagan s-a dus la Iowa, unde a avut meseria de crainic de radio la câteva stații. S-a mutat la radio WHO în Des Moines, unde a fost crainic pentru jocurile de baseball ale echipei Chicago Cubs. Specialitatea sa a fost comentarea jocurilor folosind ca sursă doar descrierile inițiale pe . Parteneriatul scoala - familie – vector esential al managementului clasei de elevi. Relatiile de parteneriat care se stabilesc intre diriginte-elev-familie trebue sa se bazeze pe urmatoarele obiective: · · · · · profeorul-manager sa acumuleze cit mai. Micul dejun cu profesorul. cum noi suntem deja in secolul al XXI – lea. Funcţionarea de zi cu zi a clasei de elevi. Ce este managementul clasei, care sunt scopurile lui, de ce este nevoie de el? Meseria de învăţător sau de profesor urmăreşte obiective deosebite: pregătirea copiilor şi adolescenţilor din punct de vedere academic dar şi pregătirea lor pentru viaţă. Schimbările continue care apar în . Competenţele tehnice specializate specifice modulului Activitatea de servire în restauraţie, dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică. Standardelor de Pregătire Profesională pentru nivelul 3, calificarea “ Organizator banqueting” şi respectând curriculum-ul pentru clasa a XII-a rută progresivă, . MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. I. CONCEPTUL DE MANAGEMENT. ORIENTARI SI SCOLI MANAGERIALE. I.1. Termenul de management. Context teoretic. Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere (mâna, manevrare, pilotare, conducere, strunirea cailor), fr. manege; .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap