Laerskool Hermanstad Graad R Huiswerk

Waneer die onderste boublokke ontbreek, word die leerkurwe van die leerder gestuit. Die personeel wat by die kinders betrokke is, moet hiervan kennis dra en probleme kan identifiseer, sodat optimale leer uiteindelik kan plaasvind. Graad R vorm die basis van alle leer. Daarom moet personeel ingelig wees en op hoogte  . Graad R · Grondslagfase · Intermediêre en Senior fase · Rekenaarsentrum · Assesseringstake en projekte · Nasorg · Leerondersteuning · Wat is leerdersorg · Proses van verwysing · Ouerleiding · Ondersteuningspan · Meer oor die span · Terapeute · Didaktiese hulp · Ekstra hulp · Ontwikkelings- programme. Kinders word as individue raakgesien en gebalanseerd ontwikkel; Tradisie word geskep en uitgebou; Respek en waardesisteme word gevestig; Dissipline word gehandhaaf; Effektiewe, deursigtige kommunikasie is ons eer; Uitnodigende onderwys is ons missie. ©2017 Laerskool Hennopspark | Webwerf deur SuproNet.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap