Jeroen Witkam Bibliografie Rezidentiat

25 november 2014: Jeroen Witkam Jeroen Witkam werd geboren op 3 september 1931 te Goes. Zijn leven is een zoektocht naar spiritualiteit voor zichzelf en . JEROEN WITKAM: VRIJPLAATSEN VAN STILTE EN VERDIEPING. Op een stralende junidag onderneem ik mijn tocht naar Zundert. De reis duurt. Zenmeester Jeroen Witkam bij Zendo De Drie Juwelen in Tilburg. Jeroen Witkam werd geboren op 3 september 1931 te Goes. Zijn leven is een zoektocht naar spiritualiteit voor zichzelf en anderen. Zijn uitgangspunt was de . Hij kreeg leerbevoegdheid van. Zenmeester Kubota Ji'un Roshi. ============ ===== Zendo "De Drie Juwelen" Tilburg, staat o.l.v. Zenmeester Jeroen Witkam.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap