Jan Fontijn Bibliografie Dejin

Bibliografie prací prof. lerií v Praze ve spolupráci s Československým komitétem dějin umění v. 131; Jan Antonín Quitainer, Sv. Jan Evangelista; Sv. Jan. Křtitel, s. mír Horyna, Kindeke Jezus in Praag, Baarn, Fontein 1994, s. 71 –90. Primaire teksten van Jan Fontijn elders in de dbnl. Jan Fontijn, 'Over het bijna ontbreken in onze literatuur van de biografie Jan Fontijn', In: Tirade. Jaargang . Bibliografie překladů z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny od roku 1890. Příručka dějin literárních. 28 COILLIE, Jan van & LINDERS, Joke & NIEWOLD, Selma & STAAL, Jos (red.). Groningen: De Fontein & Wolters-Noordhoff, 2004, s. In het bijzonder heeft Fontijn zich beziggehouden met de biografie als literair genre, waarover hij diverse studies schreef. Zijn hoofdwerk is de tweedelige .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap