Jacobus Van Looy Bibliografie Rezidentiat

Jac. van Looy, '[1889]', 'Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Jac. van Looy, 'Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Jac. van Looy, 'Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Jac. van Looy, 'Jacobus van . Biografie Jacobus van Looy. Jaapje, Jaap, Jakob. De carrière van een weesjongen. Het verhaal: Als jongetje van vijf belandde Jaapje van Looy, samen met zijn zusjes Kee en Jansje in het weeshuis aan het Groot Heiligland in Haarlem, het gebouw dat nu het Frans Halsmuseum huisvest. De kinderen sliepen boven in een . Van Looy was de zoon van een timmerman. Zijn ouders stierven kort na elkaar en vanaf zijn vijfde jaar groeide hij op als weesjongen in het Haarlemse Gereformeerd Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland. In dit gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij leerde voor het vak van huis- en rijtuigschilder, maar . Gedichten, 99. 1855, 13 september In de Zoetestraat nr. 570 te Haarlem wordt Jacobus van Looij geboren als negende en laatste kind van Johannes van Looij, timmerman / aannemer, en Cornelia van der Vegt. 1859, 12 september Overlijden van zijn moeder. Vader is op dat tijdstip werkeloos en behoeftig tengevolge van . Looij, Jacobus van (bekend onder de naam Van Looy), schilder en letterkundige (Haarlem 13-9-1855 - Haarlem 24-2-1930). Zoon van Johannes Jacobus van Looij, timmerman-aannemer, en Cornelia van der Vegt. Gehuwd op 28-1-1892 met Titia van Gelder, voordrachtskunstenares. Uit dit huwelijk werden geen kinderen .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap