Jacobus Van Looy Bibliografie Autori

Auteur, Tekst, In, Jaar. Jac. van Looy, 'Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Jac. van Looy, 'Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Jac. van Looy, '[1889]', ' Jacobus van Looy aan Willem Witsen', In: Volledige briefwisseling, 1877-1923. Van Looy was de zoon van een timmerman. Zijn ouders stierven kort na elkaar en vanaf zijn vijfde jaar groeide hij op als weesjongen in het Haarlemse Gereformeerd Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland. In dit gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij leerde voor het vak van huis- en rijtuigschilder, maarΒ .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap