Ivo Hlobil Bibliografie Stela

K inspiračním zdrojům Karlova zakladatelského díla 52 Ivo Hlobil: Divý muž se lvem v klenotnici kostela P. Marie před Týnem v Praze 60 Ivan Gerát: Historická. umění 295 Bibliografie 296 Bibliografie Jana Royta 297 Seznam vyobrazení MADONA Z DE BACKKEROVY SBÍRKY 91 K INTERPRETACI MARIÁNSKÝCH . PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: [email protected] 1960- 1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov. bibliografie. 1970. Osvětlování sakrálních interiérů, Obnova památek 1, 1970, č. 3, s. 100–102. 1971. Objevení významné renesanční památky v Tovačově. Máte chuť zkusit si přípravu domácího chleba, ale nikdy jste nenašli odvahu? Nabízíme vám ověřené recepty, s nimiž si připravíte pečivo podle vlastní chuti. V domácí pekárně si můžete upéct chléb, štóly, vánočky i slané pečivo. Nechte se ispirovat a kombinujte přísady, např. bylinky, oříšky, semínka, sušené ovoce či vločky . Italizující dezénová polychromie na soše Michelského mistra z 30. let 14. století, in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s. 107–117. Gotické chrliče předhusitské . Bibliografie od roku 1994 Knihy, editované sborníky, katalogy: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap