Ivo Hlobil Bibliografie Dejin

Nahoru Contact. Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. A Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 118. E hlobil.at.udu.cas.cz. T +420 221 183 504. F + 420 222 221. Ivo Hlobil – Eduard Petrů, Humanism and early Renaissance in Moravia, 1999. Ivo Hlobil, Na. Bibliografie od roku 1993 (ASEP). Books, editorial . Ivo Hlobil (* 28. prosince 1942 Přerov) je historik umění a emeritní profesor na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na středověké a raně renesanční umění v českých zemích a teorii památkové péče. Editorial board: Ivan Foletti (Faculty of Arts of Masaryk University in Brno), Ivan Gerát (Institute of Art History of SAS in Bratislava), Ivo Hlobil. (Institute of Art History of. v Bratislave), Ivo Hlobil (Ústav dějin umění AV ČR v Praze), Ondřej Jakubec (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Ladislav. Kesner ( Filozofická . Jedná se o oblasti, jimž se Ivo Hlobil vědecky nejvíce věnoval a stále také věnuje. Hlobilovo působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky v Praze a Katedrou dějin a teorie výtvarného umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikaci tvoří . PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: [email protected] 1960- 1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov. bibliografie. 1970. Osvětlování sakrálních interiérů, Obnova památek 1, 1970, č. 3, s. 100–102. 1971. Objevení významné renesanční památky v Tovačově. Bibliografie od roku 1994 Knihy, editované sborníky, katalogy: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha. Redakční rada. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Lenka Bydžovská (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.). Ivan Gerát (Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied). Jeffrey Hamburger (Department of History of Art and Architecture, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University). Ivo Hlobil (Ústav . Praha 2011. Bibliografie památkové péče za rok 2003. Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. LOKVENCOVÁ, Šárka; UMLAUFOVÁ, Kateřina. Výběrová bibliografie týdeníku Nový čas – Náš čas. II. část (1981–2002). Stopami dějin Ná- chodska, 2003, č. Moderní památková péče / přeložil Ivo Hlobil. Italizující dezénová polychromie na soše Michelského mistra z 30. let 14. století, in: Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s. 107–117. Gotické chrliče předhusitské .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap