Instruire Asistata De Calculator Bibliografie Stela

Instruirea asistată de calculator permite realizarea unei educaţii bazate pe. textului tipărit, al bibliografiei recomandate, al altor forme de transmitere. 3 Nov 2012. Stela Cemortan, dr. hab, prof. univ. Referinţe bibliografice: 1. Botgros. Instruirea asistată de calculator oferă posibilitatea de a învăţa prin. 17 Iun 2014. Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în procesul didactic modern. Asistarea procesului de . 25 Aug 2013. BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE. 01 Bibliografii. informatică şi instruirea asistată de calculator / Chirimbu Sebastian. Felicia Stela Ionescu, Aspecte ale discursului didactic mediat de calculator. 1 / 16. Aspecte ale. Instruirea asistată de calculator, ca tehnologie de tratare, stocare şi comunicare a informaţiilor apare ca. Bibliografie. * * * 1981, Semantică şi . BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE. CUPRINS. 0 GENERALITĂŢI. instruirii asistate de calculator în lecţiile de fizică / Dochia Şerpar. - Brăila. INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR - Suport Curs. Daca aveti putin timp si dispozitia necesara puteti sa parcurgeti materialul prezentat, inclus in . Cuprins · Curs studenti · Seminarii · Bibliografie · Terminologie. Instruire asistata de calculator. ISBN 978-973-703-194-5. Ioan Maxim. Editura - 2009 str, nr, tel. INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR. Bun venit! In aceste pagini incercam sa va oferim notiuni generale despre instruirea asistata de calculator.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap