Horodistea De Ion Druta Bibliografie

HORODIŞTE Ion Druţă 1975. „Călătorule, vorba nu-mi va fi lungă, opreşte-te pentru a o citi. Aici, sub această piatră, odihneşte o mîndră femeie. Şi-a iubit bărbatul, a avut doi feciori, pe unul l-a luat cu sine, altul a rămas să-i ţină locul în lume. A fost frumoasă la umblet, aleasă la vorbă şi a ştiut a toarce. Terminat. Pleacă. N. 3 sept. 1928, satul Horodiste, jud. Soro-ca (Republica Moldova). Prozator, dramaturg si eseist. Fiul lui Pentelei Druta, zugrav bisericesc, si al Soficai, de origine ucraineana. in 1939, familia Druta se muta in satul Ghica Voda, de langa Balti, unde viitorul scriitor va face clasele primare. In 1945, urmeaza cursurile unei scoli . Biografie. Ion Druţă (n. 3 septembrie 1928, satul Horodişte, raionul Donduşeni, Republica Moldova), scriitor moldovean. Ion Druţă Ion Drută s-a născut la 3 septembrie 1928 în satul Horodişte raionul Donduşeni. A lucrat la ziarele “ Ţăranul sovietic”. “Moldova socialistă” şi la revista “Femeia Moldovei”. Primul volum de schiţe . “Ion Druţă a preferat, conştient şi benevol, calea autoexilului: mai întîi – a celui intern, de creaţie, apoi şi a celui extern, existenţial. dar pe fondul logosului românesc, afinitatea cu geniul verbal al lui Creangă constituind substanţa lui estetică (v, în acest sens, nuvela Horodişte), însă evitând şi din acest punct de vedere . Şi iară revenim la mama, la acest cuvânt frumos, rotund, pe care noi mai mult îl cântăm decât îl rostim, şi uneori ni se pare că tot ce-a fost mai frumos şi mai măreţ plăsmuit în faşa limbii noastre e legat de acest cuvânt. Ion Druţă în Horodiste (1989) Adăugat de Illy Semnalează o problemă/completare Citate similare. Ion Druţă, generally spelled "Ion Drutse" in English, (born September 3, 1928, Horodişte) is a writer from Moldova. Druţă has been the honorary president of the Moldovan Writers' Union since 1987. Contents. [hide]. 1 Works. 1.1 In English. 2 Awards and honours; 3 See also; 4 Gallery; 5 External links. Works[edit]. Povara  . H oR o D I $ T Е. vorba nu. mi va fi \.сit it o.u t ", lrrn 1.|ii,оprеq;t с- t e pentru a o сiti. Aiсi, su b a сea st i рiatri, odihnе;te t r n rin dri fсm еie. $i- a iubit Ьirtlatul, а a vu t doi fес iori, pе unul l-a luat с- t tsit lс, a lt u l a rim а s si-i lini loсul in lu m е. A fost fru m oasi la umЬlе t, a lеa si la vorbi si a stiut a toarсe.l.с г t n in a t. Р |еa сi. Ion Druță s-a născut pe 3 septembrie 1928, în satul Horodiște, județul interbelic Soroca, Regatul României (în prezent în raionul Dondușeni, Republica Moldova). A absolvit școala de silvicultură și Cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură "Maxim Gorki" al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. Din 1960  .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap