Exemplu Bibliografie Pt Licenta Windows

Rolul principal al lucrării de licenţă este de a demonstra competențele și. bibliografia și eventualele anexe; Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii. fi scrise cu font Microsoft Sans Serif, 9pt. asemenea exemplului de mai jos. Bibliografia lucrării (a se vedea modelul anexat). Se recomandă ca lucrarea de licenţă/disertaţie să fie editată cu programul Microsoft. 70-80 de pagini, pentru lucrarea de licenţă şi, respectiv, de 40-50 de pagini, pentru lucrarea de. Exemplu: 1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Editura ALL, Bucureşti, . 12 Apr 2010. Voi mai reveni cu informatii despre licenta, pentru studentii de la. Voi folosi ca exemplu lucrarea mea de licenta deoarece are suficient de multe capitole si subcapitole. Am lucrat in Microsoft Office Word 2007 (este putin diferit de. ci si trimiterile catre anexe, argument, rezumat introductiv si bibliografie. Acesta. Prezentul Ghid pentru examenul de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către Consiliul. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie. Atunci când există motive întemeiate (de exemplu, existenţa. Windows Communication Foundation. Tema lucrării de licenţă se propune de către student şi se aprobă de profesorul coordonator. urmat de indicarea, în notă de subsol, a sursei bibliografice. Pentru culegerea materialului utilizaţi de preferinţă editorul de texte Microsoft Word. Prefeţele, notele, anexele bibliografice se vor verifica şi unifica din toate punctele de. Referinţele din text se dau între paranteze după următorul exemplu. 3 ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE. 11. Figura 2: Exemplu de cuprins al unui document, inserat automat în Word 2010. Referințele bibliografice sunt utilizare pentru construirea argumentelor științifice. Pe. figuri, Microsoft Word caută aceste titluri, le sortează după număr și afișează. Referatele realizate pe parcursul studiilor de licenţă şi masterat şi lucrările redactate pentru finalizarea. jos detaliile referitoare la regulile de organizare a listei bibliografice. exemplu, pentru limba franceză se lasă câte un spaţiu înainte de punct şi virgulă, două. Microsoft Office 2007: References – Insert Footnote.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap