Examen Antifrauda Bibliografie Dejin

6 Mar 2014. Deşi în prezent este în plină desfăşurare un concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), au început. Anexa nr. 6. BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice specifice vacante de execuţie de inspector antifrauda din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală –. 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi. Proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice vacante de inspector antifraudă la Direcţia Generală Antifraudă; Anunţ candidaţi. Rezultate contestaţii la proba scrisă la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă din cadrul Direcţiilor Regionale Antifraudă . 15 Oct 2015. la examenul pentru promovare in grad inspectori antifrauda - publicat in data de 28.12.2015; Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la fiecare. de inscriere pentru examen promovare in grad inspectori antifrauda - publicat în data de 15.10.2015; Anexa 2 - Bibliografie pentru examen promovare in . Rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care sunt numiți în funcții publice de execuție specifice de inspector antifraudă din cadrul ANAF – sesiunea decembrie 2017 - publicat în data de .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap