Educatie Interculturala Bibliografie Maken

10 Dec 2010. -implementarea educaţiei interculturale în şcoli multietnice din România-. introducea materia educaţie interculturală în programa şcolară . 14 Oct 2012. VALORI, DIMENSIUNI ŞI OBIECTIVE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE 1.1. Interculturalitate şi valori. Faţete ale culturalităţii Ideologiile . Bibliografie. ➢ Concepţia didactică a disciplinei/repere conceptuale. Curriculumului la disciplina Educaţie interculturală, se raportează la Recomandarea.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap