Durchgangsarzt Hamburg Stellingen Proefschrift

18 nov 1999. Het promotiereglement van onze Technische Universiteit bevat een artikel 17, dat inhoudt dat bij een proefschrift stellingen moeten zijn gevoegd waarvan er tenminste zes niet op het onderwerp van het proefschrift betrekking hebben. Deze stellingen dienen wetenschappelijk verantwoord en verdedigbaar . Stellingen Proefschrift, met het proefschrift verdedigd door promovendi. Boekenplan ziet veel proefschriften en opmerkelijke proefschrift stellingen passeren. 6 april 2012. Na minstens vier jaar onderzoek wordt met de promotieplechtigheid je promotieproject afgesloten en de doctorstitel uitgereikt. De promotieceremonie is een vast ritueel met veel tradities en staat vooral in het teken van het proefschrift verdedigen. De promovendus wordt door de promotiecommissie aan de . Promotiereglement Rijksuniversiteit Groningen. Pagina 10. - in het proefschrift wordt aangegeven welk aandeel ieder van de auteurs heeft gehad in de totstandkoming ervan. - elk van de auteurs het vereiste aantal stellingen als bedoeld in artikel 4.2. aan het proefschrift toevoegt. 3. In geval van een gezamenlijk proefschrift . De stelling. Over stellingen bij een academisch proefschrift. Prof.dr. Arno F.A. Korsten, 071010. Inleiding. Dit stukje gaat in het vervolg over stellingen van een promovendus bij een proefschrift ( = dissertatie). Doel hiervan is om enige verheldering te bieden over hoe ik wens dat omgegaan wordt met stellingen, mede in het .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap