Digitale Bibliografie Nederlandse Archeologie

Archeologie in Nederland‎. Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis; F. Lijst van Nederlandse militaire begraafplaatsen in het buitenland. De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis maakt publicaties over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden toegankelijk. Nederlandse stripverhalen. (de box met de biografie en bibliografie is nog origineel geseald. Archeologie en natuurlijke historie. DBNG – Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis Naar de resource (jaar van publicatie: 2005-heden) De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is. De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is met meer dan 200.000 titels dé toegangspoort tot de Nederlandse geschiedschrijving. De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis, DBNG, is een bibliografische gegevensbank en website over de geschiedenis van Nederland. Dit is een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek, beide in Den Haag gevestigd. De Digitale Bibliografie Nederlandse . De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis: geschiedenis van Nederland, de voormalige koloniën en de huidige Rijksdelen overzee. Basis vormt het Repertorium Geschiedenis Nederland, aangevuld met titels uit (boek)historische bestanden van de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheken van . Archeologie van Nederland op digitale kaart. (het jaarlijkse congres voor Nederlandse archeologen) op 3 en 4 november maar is nu al te bekijken. Bijbelse oudheden, bijbelse archeologie en geografie · 11.36 bijbelse theologie · 11.37 apocriefen, pseudepigrafen · 11.40 Oude Testament: algemeen · 11.41 onderzoek en interpretatie van het Oude Testament · 11.42 geschiedenis van het oud-testamentische tijdvak · 11.43 Oude Testament in relatie tot andere culturen . Op donderdag 24 april 2008 werd de vernieuwde Bibliografie van de Nederlandse Taal- en. De BNTL wil tevens functioneren als archief voor digitale. ArcheologieNet - archeologie in Nederland. Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis - een initiatief van de. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse. Op 22 maart 2013 werd het project Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) afgesloten. Periodieken behoren tot …. View dbng.nl,DBNG: Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis DBNG: Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis KB: Koninklijke Bibliotheek Huygens …. Digitale bibliotheken en archieven. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie; Zelfstandige. Bio-bibliografie van Nederlandse Humanisten geredigeerd. Uitgelicht: artikelen zoeken. In de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis staan beschrijvingen van boeken, tijdschriften, artikelen en online publicaties. 23 BIBLIOGRAFIE ARBOR-ARE 23 BIBLIOGRAFIE ARBOR-ARENDSOOG [De witte raven. 5229]. [ISBN 90 205 0769 91 [prod.nr. 73 11187] - Eeuwige. Digitale Bibliografie. is een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van de Nederlandse. Digitale Bibliotheek Faculteit Letteren. DBNG - Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis. versie van meer dan 20.000 Britse pamfletten uit de 19de eeuw) en de "Ireland Collection", een collectie tijdschriften, monografieën en handschriftenfolio's m.b.t. Ierland in relatie tot muziek, kunst, literatuur, archeologie, enz. Online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. De DBNG bevat meer dan 200.000 titels van boeken, tijdschriften, artikelen en online. Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis / DBNG Meer info Is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. KB en ING gaan verder met Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis. De Koninklijke Bibliotheek en het Instituut voor Nederlandse …. De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis, waarop publicaties geplaatst worden die de Nederlandse geschiedenis toegankelijk maken. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation. Overzicht van databases en naslagwerken voor onderzoek in de Archeologie.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap