Criticismul Junimist Bibliografie Apa

Je kunt in Word eenvoudig in de tekst een verwijzing naar een boek opnemen en tegelijkertijd een bibliografie aanmaken. Dit. Klik bij Stijl op APA. Literatuurlijst / bibliografie maken (RefWorks) Links en meer. vind je veel voorbeelden en uitleg over hoe je volgens de APA standaarden in de tekst citeert en. 1 RICHTLIJNEN VOOR LITERATUURLIJST EN BRONVERMELDINGEN (APA Stijl) De APAstijl In de tekst van een wetenschappelijke …. De APA-stijl stelt duidelijke normen voor bronverwijzingen, voetnoten, een bibliografie of literatuurlijst en dergelijke.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap