Contabilitate Consolidated Bibliografie Apa

28 Apr 2015. Tutorial care cuprinde modele de citare în stilul bibliografic al Asociației Psihologice Americane (APA - stil folosit în redactarea lucrărilor din științele sociale). Găsiți câte un exemplu / model de citare pentru o carte, pentru un articol de revistă de specialitate, pentru lucrări cu mai mulți autori, pentru . RelaŃia contabilitate fiscalitate la nivel de grup. 5.2.1. Consolidarea contabilă. 5.2.2. Consolidarea fiscală. 5.2.3. Abordarea practică a consolidării din perspectiva contabilă şi fiscală. 5.2.4. Pierderile fiscale şi transferurile intragrup. 5.2.5. Perspective – grupul de societăŃi în condiŃiile Bazei Fiscale Comune. Consolidate . Punctuaţiei, ci şi tipului de scris utilizat (ex. Romanian Journal of Applied Psychology), ca publicaţie apare în manuscrisele autorilor trimise spre publicare cu litere cursive (italic). Exemple de bibliografie: Carte – autor unic. Bogathy, Z. ( 2002). Conflicte în organizaţii. Timişoara: Editura Eurostampa. Carte – mai mulţi autori.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap