Bibliografie Ursula Schiopu Psihodiagnostic

16 Oct 2010. În viziunea Ursulei Şchiopu, psihodiagnoza este “un act de analiză psihologică a unui caz şi, concomitent, o sinteză logică ce permite organizarea. printre care şi publicarea unei sinteze bibliografice, mereu reîmbogăţită, numită Educational, Psychological and Personality Tests of 1933 and 1934, care va . Jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului …. Ursula Şchiopu (1997) arată că domeniul încorporează studiul. Entwicklung Psychology (germ. Entwicklung = dezvoltare) (Ursula. Şchiopu, 1997). De asemenea, majoritatea definiţiilor oferite pentru psihologia vârstelor conduc la idea că termenul de dezvoltare este. Dezvoltatca &indltii in a treia copillri. 6. Desvelearea Iimbaiulul •. 7. Afectivibltea Iji dezyOltarea el Ia tnicul teolal. 8. Dezvoltarea 9.te1I.{iei in perioadaceIei de a eeeia copilirli. 9. Pamcularitilple activitiltii ~i ale conduitei copilului In a ueia. co-. piJiric. ro, Dezvoltarea penonalita~i in a teela copil4ric. Bibliografie. Carti scrise de autorul Ursula Schiopu. TargulCartii.ro - librarie online si anticariat online. I și II, Editura Didactică și Pedagogică; Psihologia copilului, E.D.P, 1963; Psihologia copilului, E.D.P, 1976, ediția a II-a; Introducere în psihodiagnostic, T.U.B; Orientare școlară și profesională, T.U.B, 1971; Psihologia vârstelor, E.D.P, (with Emil Verza); Dezvoltarea operativității gândirii, Editura Științifică, 1966, . Curs de specializare la CIE (Centre International de L'enfance) unde a primit diploma nr. 1 (la Paris, Fontainebleau). Tot în 1963 şi-a susţinut lucrarea de doctorat – Dezvoltarea operativităţii gândirii la copiii între 7 – 11 ani. Concomitent cu activitatea didactică, Ursula Şchiopu a lucrat la Institutul de Psihologie din Bucureşti. În psihologia românească un studiu asupra desenelor copiilor a fost realizat de Ursula Şchiopu şi Maria Gârboveanu(1962). Aşadar, produsul activităţii,”desprins ” de individ, devine oglinda creatorului său, iar prin analiza lui psihologică vom reuşi să aflăm multe lucruri despre însuşi creatorul său. Pe lângă depistarea . Psihologia copilului-Ursula Schiopu - 45 Lei In Stoc, Carti, Carti Psihologie. I Ursula 2;>chiopu, Introducere ill Psihodiagnostic - ed. II. Laboratorul de Psihologie al Universitatii din Bucure~ti, U. Schiopu (vezi Tabelul1). 113. ~i pentru scriere. In 1964, au apilrut 3 855 de referinte, iar la sf'ar~ituI anului 1968, bibliografia engleza avea 3 747 de reterlnle la acest test In Iiteratura de specialitate.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap