Bibliografie Rezidentiat 2015 Medicina Sentara Mychart

Rezultatele concursului de admitere în rezidenţiat la USMF “Nicolae Testemiţanu ”, anul 2017, la locurile vacante. Medicină de laborator (Chisinau) – 2 locuri. 23 Nov 2014. Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 23 noiembrie 2014. în noiembrie 2014 şi au ales pregătirea în Centrul Universitar Bucureşti. Pentru medicii rezidenți anul I (care încep pregătirea în rezidențiat la 01.01.2015). de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină . Colective elaborare subiecte. pentru concursul de rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2015, din centrul universitar Bucuresti: Prof. domeniul MEDICINA: var. Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017. Punem la. Locuri și posturi scoase la concurs. tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ. Domeniul MEDICINA DENTARA - ora 945 – 1030. celor interesați tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat, sesiunea 15 noiembrie 2015.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap