Bibliografie Referat Chimie Anorganica

3. ATOMUL 19 4. OXIDAREA ŞI REDUCEREA 25 5. LEGĂTURI CHIMICE 31 6. SOLUŢII 37 7. COMBINAŢII ANORGANICE 43 8. TABELUL PERIODIC 61 9. METALE 68 10. NEMETALE 84 11. POLUAREA MEDIULUI. CONTAMINAREA PRODUSELOR ALIMENTARE 99. Anexa 1 107. Anexa 2 110. Bibliografie 113 . Atkins, P.W. Atkins' Molecules (Cambridge University Press) ISBN 0-521- 82397-8; Stwertka, A. A Guide to the Elements (Oxford University Press) ISBN 0- 19-515027-9; Roșu (2008). Curs de Chimie generală, Universitatea din București. Negoiu, Dumitru. Tratat de chimie anorganică. Vol. În anul 1945 obține gradul de profesor la specialitatea chimie anorganică. În anul 1947 este anchetat la NKVD-ul de la Chișinău în legătură cu informațiile parvenite, cum că ar fi defăimat sistemului sovietic instaurat la Chișinău și în RSSM. Din anul 1955 este șeful Departamentului de chimie al . Bibliografie Gheorghe Spacu. Exista mai multe vitamine D, notate de la 1-6, cu structura chimica si actiune fiziologica. Bibliografie: 1)St. Secareanu→”Chimie organica medicala”. 2)I. Risavi si I. Ionescu→”Chimie si probleme de chimie pentru concursul de admitere in. Referat VITAMINELE - rolul si importanta lor - tpate . 3 4 3 Alcool dehidrogenaza 24 3 4 4 Fosfataza alcalină 26 3 4 5 Fosfolipaza C 27 3 4 6 Nucleaza P1 28 3 2 Rolul zincului în proteine 29 3 3 Rolul zincului în insulină și hGH 30 4 Zincul si procesul de creștere 32 5 Zincul și reproducerea 32 6 Consumul curent 33 7 Deficiența de zinc 33 8 Toxicitatea 34. Bibliografie 36 . Chimia anorganică este o ramură a chimiei care studiază proprietățile elementelor chimice și a compușilor anorganici (toși compușii chimici formați din aceste elemente, cu excepția celor organici, care sunt subiectul chimiei organice). Interpretarea compușilor anorganici se face cel mai bine prin modele calitative ale . Radiochimia este o ramură a chimiei care studiază elementele radioactive. Printre problemele acesteia putem enumera: schimbul izotopic, procesele chimice inițiate de transformările nucleare și de radiații, chimia elementelor care nu au izotopi stabili, chimia proceselor nucleare, metodele de obținere a izotopilor . 3. ESTIMAREA EMISIILOR PROVENITE DE LA SURSE 4. DETERMINAREA CONTINUTULUI DE DIOXID DE SULF 5. REDUCEREA SI CONTROLUL EMISIILOR DE SO2 5.1.Reducerea emisiilor de SO2 prin injectie de calcar in focar 5.2.Reducerea emisiilor de SO2 prin desulfurare 6. BIBLIOGRAFIE . Fotochimia poate fi privită din doua unghiuri: ca știință și ca fenomen fizico - chimic. Din primul punct de vedere, fotochimia este știința care studiază interacțiunea luminii (a fotonilor) cu materia sub diferitele ei forme (solid, lichid, gaz), formarea intermediarilor de reacție, precum și formarea produșilor de reacție.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap