Bibliografie Referat Apa Distilata

Apa distilată (numită și apă demineralizată) este apa a căror impurități au fost eliminate prin procesul de distilare, care presupune fierberea apei (vaporizarea) și apoi condensarea vaporilor obținuți într-un anumit recipient. De asemenea, alte procese de obținere includ deionizarea și osmoza inversă. Soluţia de KIO3 0,0008 M se prepară prin dizolvarea a 4,277 g iodat de potasiu in 20-30 ml apă distilată într-un balon cotat de 100 ml. BIBLIOGRAFIE. Moldovan, P, Toşa, M.I, Leţ, D, Majdik, C, Paizs, C, Irimie, F. D. Aplicaţii pentru laboratorul de biochimie, Editura Napoca Star, Cluj Napoca 2006, 110-115. Aeschbacher . Apa naturala contine dizolvate cantitati variate de diferite saruri. Apa poate fi de mai multe categorii, cum ar fi: apa de barita (Ba(OH)2), apa de brom, apa de clor, apa de cristalizare, apa de hidrogen sulfurat, apa de plumb, apa de var (Ca(OH)2 ), apa distilata, apa dura, apa grea (D2O), apa minerala, apa oxigenata (H2O2), . 47. Lucrarea 2c - Determinarea durităţii, alcalinității și acidității apei. 51. Partea III - Chimia solului (4 ore / lucrare). 55. Lucrarea 3a - Determinarea calciului schimbabil din sol. 57. Lucrarea 3b - Determinarea fierului din sol. 59. Lucrarea 3c - Determinarea substanţelor organice totale din sol. 61. Anexe. 65. Bibliografie. 73. Într-o primă aproximație se admite că apa pură este formată din molecule de oxid de hidrogen, H2O. Dar apa în stare pură nu este propice vieții și nici nu se găsește în natură. Apa în natură conține numeroase substanțe minerale și organice dizolvate sau în suspensie. Astfel, calitatea apei se determină funcție de . Pentru studiul apei ca substanță chimică indispensabilă vieții, vedeți articolul Apă (moleculă), unde se găsesc toate informațiile privind structura, compoziția. 4 Apa ca o sursă prețioasă; 5 Regularizarea distribuției apei; 6 Impactul apei asupra religiei și filozofiei; 7 Apa în Univers; 8 Note; 9 Bibliografie suplimentară. BIbliografie. 1.Vaicum L, Chimia si biologia apei, p: 32 – 33,Editura Tehnică, București,1974. 2. NTPA-013/2002 Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele utilizate pentru potabilizare. 3.US Environmental Protection Agency, Methods for chemical analysis of water and wastes. EPA 660/4-79-020. Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante si are o deosebita importanta in procesul de fotosinteza. Apa Potabila se deosebeste de apa distilata. In conformitate cu STAS 1342-1950, apa potabila trebuie: - Sa fie limpede, incolora, fara miros sau gust deosebit. - Sa aiba temperatura cuprinsa intre 70 si 150C si sa nu . Folosirea unei pipete pentru măsurarea volumelor. Măsuraţi aproximativ 400 mL apă distilată într-un pahar Berzelius curat şi lăsaţi-l să stea timp de 15 minute la temperatura camerei. Verificaţi dacă pipeta volumetrică este curată, umplând-o până la semn cu apă distilată şi apoi goliţi-o. Dacă rămân picături de apă pe.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap