Bibliografie Mihai Eminescu Cu Pozareport

Bibliografie. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999 ISBN 973-27-06967; Predescu, Lucian, Enciclopedia României. Cugetarea, Editura Saeculum, Bucureşti, 1999 ISBN 973 -9399-03-7; Cubleşan Constantin, Antologia basmului . Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ianuarie 1850. Este al şapte-lea din cei 11 copii ai căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti. Îşi petrece copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în casa părinteasca şi . Totuși, data și locul nașterii lui Mihai Eminescu au fost acceptate la 15 ianuarie 1850, în Botoșani, precum a fost consemnat în registrul de nașteri și botez în arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani; în acest dosar data nașterii este trecută ca „15 ghenarie 1850”, iar a botezului la data de 21 în aceeași lună a . În decembrie 2010, pe site-ul Bibliotecii Academiei Române a fost afişată o primă versiune electronică a Bibliografiei Mihai Eminescu, pentru perioada 1990-2005. După alţi trei ani de susţinută activitate de prospectare, sistematizare şi revizuire a materialului bibliografiat, am fost în măsură ca, începând cu 15 Ianuarie . Mihai Eminescu was a Romantic poet, novelist and journalist, often regarded as the most famous and influential Romanian poet. Eminescu was an active member of the Junimea literary society and worked as an editor for the newspaper Timpul ("The Time"), the official newspaper of the Conservative Party (1880–1918.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap