Bibliografie Licenta Psihologie Iasi

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Laboratorul Teoria Educatiei Coordonatori: Mihaela Ionescu Elisabeta Negreanu Repere si practici actuale Bucuresti 2006. Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE. Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, tip test grila, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia. Universitatea petre andrei-iasi licenta, asistenta sociala si psihologie licenta, asistenta sociala si psihologie. 2005 – 2009. Diploma de licenta, Psihologie experimentală Diploma de licenta, Psihologie experimentală. 2010 – 2013. Liceul Alexandru Ioan Cuza, Iasi. 9 Iul 2015. Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultăţii (inclusiv manualele de la învăţământ la distanţă). Candidaţii care au promovat examenele de licenţă şi disertaţie sunt invitaţi să ridice adeverinţele de absolvire de la secretariatul facultăţii, conform programului de lucru cu . Întâlnire ITM şi Serviciul de Imigrări Iaşi, cu studenţii străini · 15.11.2017. Plăţile burselor studenţilor din Republica Moldova şi străini, licenţă. 13.11.2017. Regulamentul si calendarul competitiei 3MT pentru anul universitar 2017-2018 · 06.11.2017. Eşti cu adevărat interesat de ce poţi face după terminarea facultăţii. INFORMAŢII UTILE. Precizări privind examenul de licenţă, sesiunea iulie 2017; Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licenţă/disertaţie (valabile începând cu sesiunea iunie 2013) . 2. Tabel 1. Tematica examenului de licență. Secțiunea. Domeniul. Tematica. Bibliografie. Cunoștințe fundamentale. Discipline. Introducere in psihologie /. Statistica pentru psihologie. Polirom: Iasi. Gravetter F. J, & Wallnau L.B, 2007, Statistics for the BehavioralSciences, 7-th edition, International student edition, . Concursul de admitere la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. ADMITERE 2017. Licenţă; Master; Doctorat. ADMITERE 2017 - STUDII DE LICENŢĂ (ciclul I). Informatii generale · Psihologie · PS · Pedagogie · Psihopedagogie Speciala · PIPP1 · Informaţii generale despre admiterea la studii de licenţă în anul . 12 Iul 2016. Date de înscriere: 21-23 iunie 2016. Documentele se primesc la secretariat conform programului: 10:00–12:00; 14:00-15:00. Susţinerea examenului şi a lucrării de absolvire/licenţă: 27 iunie - proba scrisă 28 iunie – depunerea contestaţiilor 29 iunie - 3 iulie - proba orală. Susţinerea lucrării de disertaţie. 3 Iul 2017. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. primar şi preşcolar. Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultăţii ( inclusiv manualele de la învăţământ la distanţă). DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie/absolvire. 3. 4. Bibliografie. 5. Anexe, dacă este cazul. •. Pagina de titlu va conține următoarele informații: Lect. Dr. Marius Mihasan. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Facultatea de Biologie, Laboratorul de Biochimie și Biologie Moleculară, sala B123, B-vd Copou, Nr.22B, 700506. Tel: 0232201102 – 2434 Fax: 0232201472 .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap