Bibliografie Licenta Drept Civil Anul

2. I N S T I T U Ţ I I D E D R E P T C I V I L. DREPT CIVIL – anul I. I. Actul juridic civil. 1. Clasificarea actelor juridice civile. 2. Condiţiile actului juridic civil. 3. Efectele actului juridic civil. 4. Nulitatea actului juridic civil. II. Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 1. Domeniul prescripţiei extinctive în . Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR. SESIUNEA IUNIE 2016. DREPT CIVIL – ANUL I. 1. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti. 2012, pp. 51-108; pp. 127-357. 2. C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele . TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ. Sesiunea – iulie 2016 l. Drept civil şi drept procesual civil l. 1. Drept civil - ANUL l l.1.1. Actul juridic civil. 1. Condiţiile actului juridic civil. 2. Efectele actului juridic civil. 3. Nulitatea actului juridic civil. I.1.2. Prescripţia extinctiva. 1. Începutul prescripţiei extinctive. 2. 944/2002. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA. PENTRU EXAMENUL. DE LICENŢĂ IUNIE 2017. DREPT CIVIL - ANUL I. 1. Actul juridic civil. 1. Condiţiile actului juridic civil. 2. Efectele actului juridic civil. 3. Nulitatea actului juridic civil. 2. Prescripţia extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive. 1. Începutul prescripţiei extinctive. 2. 287/2009 privind Codul civil, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 60/2012. DREPT CIVIL - anul II. I. Drepturile reale principale. 1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, clasificare). Proprietatea privată. Proprietate publică. 2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. 3. TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL de LICENŢĂ începând cu sesiunea iulie 2017. DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE Tematica: 1. Aplicarea legii. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, Bucureşti, începând cu anul 1993; 6. EXAMENULUI DE LICENŢĂ. ANUL UNIVERSITAR 2013-2014. I. DISPOZIŢII GENERALE. Art. 1. Examenul de licenţă. – La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din. Disciplinele de examen, tematica și bibliografia. Nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic . LUCRARE DE LICENŢĂ DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL CIVIL TEMA: TERŢELE PERSOANE ÎN PROCESUL CIVIL CUPRINS I. Consideraţii generale 1. Aspecte generale. 20 Apr 2015. Teste grila examene de an, examene licenta si admitere in profesii juridice - drept penal si drept civil. pentru studentii Universitatii Titu Maiorescu, in vederea pregatirii examenului de licenta. Astfel, in anul 2013 am publicat prima editie, ce insuma aproximativ 1030 de grile din dreptul civil si dreptul penal. Bibliografie drept Related documents. Bibliografie selectiva. Bibliografie Selectiva Seminarii MICROECONOMIE. Bibliografie Selectiva Curs. 1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. ACADEMIA DE POLIŢIE,Alexandru Ioan Cuza”. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA. RECOMANDATĂ pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2015. SPECIALIZAREA DREPT. Seria 2011-2015 .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap