Bibliografie Licenta Drept Civil

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR. SESIUNEA IUNIE 2016. DREPT CIVIL – ANUL I. 1. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti. 2012, pp. 51-108; pp. 127-357. 2. C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele . Facultatea de Drept. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ SESIUNEA IUNIE-. IULIE 2016. Drept civil. Teoria generală. 1. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimţământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului . Anunturi studenti care sustin examene de licenta. Tematica examen LICENŢĂ începând cu sesiunea iulie 2017(document oficial semnat). TEMATICĂ. Împlinirea prescripției extinctive - Decăderea din termen. Bibliografia: Referințe obligatorii: 1.Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea . AN UNIVERSITAR 2016-2017. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. A. INSTITUŢII DE DREPT CIVIL. A1. DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. 1. Actul juridic civil. 2. Prescripţia extinctivă. Bibliografie: 1. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, ediţiile din 2012. 2. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT. SESIUNILE IULIE 2016. nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte). BIBLIOGRAFIE. 1. Moise Bojincă, Drept civil român în lumina noului Cod civil, Editura „Academica Brâncuşi”. Tg-Jiu, 2012. 2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA. EXAMENULUI DE LICENŢĂ. Sesiunea IUNIE 2016. BIBLIOGRAFIE: 1. GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 104-264, 289-357. 2. MARIAN NICOLAE, Nulitatea parțială și clauzele . TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ. Sesiunea – iulie 2016 l. Drept civil şi drept procesual civil l. 1. Drept civil - ANUL l l.1.1. Actul juridic civil. 1. Condiţiile actului juridic civil. 2. Efectele actului juridic civil. 3. Nulitatea actului juridic civil. I.1.2. Prescripţia extinctiva. 1. Începutul prescripţiei extinctive. 2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA. EXAMENULUI DE LICENŢĂ. Sesiunea IUNIE 2014. BIBLIOGRAFIE: 1. GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 104-264. 289-357. 2. MARIAN NICOLAE, Nulitatea parțială și clauzele . 944/2002. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA. PENTRU EXAMENUL. DE LICENŢĂ IUNIE 2017. DREPT CIVIL - ANUL I. 1. Actul juridic civil. 1. Condiţiile actului juridic civil. 2. Efectele actului juridic civil. 3. Nulitatea actului juridic civil. 2. Prescripţia extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive. 1. Începutul prescripţiei extinctive. 2. Bibliografie licenta drept civil teoria Deze factor is altijd kleiner dan 1, en is een maat voor de afscherming van het ion, door de ionenwolk.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap