Bibliografie Auditul Sistemelor Informatica Mdm

1.4.3 Abordarea auditului sistemelor informatice în cadrul Curţii de Conturi a. 2.2.2 ISSAI 3000 - Anexa 5 – Auditul Performanţei şi Tehnologia Informaţiei . BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA. AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE. 1. I. Ivan, G. No ca, S. Capisizu, Auditul Sistemelor Informatice. Editura ASE .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap