Beskrywende Opstel Graad 12 Eksamen

21 Aug 2017. Title: Gr 12 afrikaans huistaal fasiliteerdersgids taalkunde, Author: Impaq, Name. 25 Les 7: Beredenerende opstel. 55 Les 19: Beskrywende opstel. Hierdie afdelings word in vraestel 2 van die eksamen geassesseer. GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRIKAANS. 1.1 Hierdie leen hom tot n beskrywende. Vir n beskrywende opstel kan …. Skryf en aanbied – beskrywende opstel taakbeskrywing graad 10 1 beskrywende opstel skryf âÂ. n eksamen - vivlia publishers. graad 12 punt. 12 Sep 2012. GRAAD 12. Skryf dan die totaal van die opstel in die regterkant (onder die opstel). BESKRYWENDE OPSTEL. eksamen gebruik nie. RIGLYNE VIR DIE OPSTEL VAN GRAAD 12 -. HT: Verhalend, beskrywend, bespiegelend, argumenterend, beredenerend. TAT: Verhalend en beskrywend. O *n Suksesvolle beskrywende opstel konsentreer op sintuiglike. 'n Graad 12- leerder skryf *n verslag aan *n skoolhoof. Die eksamen het om 9:00 begin. Redaksioneel Steward van "Wyk & Wium van Zyl Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Mrika en het Nederlands. Afrikaans Huistaal Graad 9. Tyd: 2 uur. Totaal: 30 punte. 12. Watter soort teks is hierdie en in watter styl is dit geskryf? Kies een van die volgende: wetenskaplik. Afdeling B: Beskrywende of verhalende opstel (20 punte). Kies een van die . 2 Sep 2014. Hy/sy mag enige tipe opstel, toepaslik volgens hoe hy/sy die. Hierdie onderwerp leen hom veral tot 'n beskrywende of verhalende opstel. 2. GRAAD 12. INHOUD, BEPLANNING en FORMAAT (12 punte) en. TAAL, STYL. Beskrywende opstel: Hier beskryf die leerder op ʼn lewendige wyse sy/haar. 20 Mrt. 2012. GRAAD 12. AFRIKAANS. penalisering nie. Die onderwerpe kan verhalend, beskrywend, bespiegelend. ʼn Suksesvolle beskrywende opstel konsentreer op sintuiglike besonderhede soos sig, klank, smaak. Eksamen. 3. 15 Mrt. 2015. GRAAD 12. Die opstel kan verhalend of beskrywend wees. • Kandidate. raad te gee oor hoe om vir die aanvullende eksamen voor te berei. 25.04.2006 · vereistes daarvoor wat in vereistes daarvoor wat in die studiegids vir die betrokke module uiteengesit is. L.1.11.4 Modulepunt Die. Nasionale senior sertifikaat graad 12 september 2016 afrikaans eerste. vraag 3.1 vraag 3.2 vraag 3.3 opstel simpatie-brief huldeblyk resensie dialoog. 25.04.2006 · REËLS VIR DIE GRAAD BACC REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ARTIUM L.1.14 DUUR Die minimum duur van die studietydperk vir hierdie graad is.


Copyright © irori.me2017 | Sitemap