Aurel Scobioala Bibliografie Maken

Een lijst met geciteerde werken is iets anders dan een bibliografie: dit is een lijst met bronnen die u hebt gebruikt bij het maken van het document. Als u bronnen . Bij de citaten en parafrases in je tekst verwijs je naar de bibliografie. Met het programma RefWorks kun je makkelijk een bibliografie maken die je achterin je . 27 juni 2014. Een literatuurlijst volgens de APA-stijl maken is een hele klus. Hierna moet je ook nog eens zorgen dat de opmaak van je literatuurlijst goed is. 19 aug 2014. Bij een bibliografie vermeld je niet alleen de bronnen waar je. Soms maken scholen inderdaad onderscheid in typen bronnen en dan met . 10 mei 2011. Richtlijnen voor het maken van literatuurlijsten. 1. Een bibliografie maken. Het is heel belangrijk om de bibliografische gegevens van de .


Copyright © irori.me2017 | Sitemap